Endometriozis Tedavisi Ve Kadın Kısırlığı

Endometriozis Tedavisi Ve Kadın Kısırlığı - Nova Fertil

Endometriozis, rahim iç zarının (endometrium) rahim dışında, çoğunlukla pelvis bölgesinde bulunan doku ve organlarda büyümesi durumudur. Bu durum, adet döngüsü sırasında kanamalara ve iltihaplanmalara neden olabilir, zamanla yara dokusu oluşabilir ve çevreleyen dokulara yapışıklıklara yol açabilir. Endometriozis, kadınların üreme sistemini etkileyebilir ve kısırlığa neden olabilir.

Endometriozis tedavisi, semptomların şiddetine, yaşınıza, çocuk sahibi olma planlarına ve hastalığın yaygınlığına bağlı olarak farklı yöntemler içerebilir. Tedavi seçenekleri arasında şunlar bulunabilir:

1. Ağrı kesiciler ve anti-enflamatuar ilaçlar: Hafif semptomları olan kadınlarda, ağrıyı ve iltihabı kontrol etmek için reçetesiz ilaçlar kullanılabilir.

2. Hormonal tedavi: Hormonların endometriozis üzerinde etkilerini kullanarak, doku büyümesini ve adet sırasında kanamayı azaltmaya çalışılır. Bu tedavi, doğum kontrol hapları, progesteron içeren ilaçlar, GnRH analogları veya danazol içerebilir.

3. Cerrahi tedavi: Endometriozis, şiddetli semptomları olan veya kısırlık yaşayan kadınlarda cerrahi olarak tedavi edilebilir. Laparoskopi veya açık cerrahi, hastalıklı doku ve yapışıklıkların çıkarılmasına yardımcı olabilir.

4. Kısırlık tedavisi: Endometriozis nedeniyle kısırlık yaşayan kadınlar, doğal yollardan gebe kalmakta zorlanabilirler.İnfertilite sorunu olan kadınların %25-35 inde endometriozis görülmektedir.Çikolata kisti sağlıklı yumurta hücrelerinde erken tükenme ve rezerv azlığına neden olabilir.  Bu durumda, tüp bebek (IVF) gibi yardımcı üreme teknikleri düşünülebilir.Endometriozis varlığında gebelik oluştuğunda ağrı şikayetleri azalır kist  boyutları gebelik boyunca küçülür.Kist büyüklüğünün varlığı 6 cm üzerinde olması durumunda ameliyatla alınabilir.Endometriozisin kesin tedavisi gebeliktir. 

Çikolata kisti tespit edilen bekar kadınlarda kişinin yaşam fonksiyonlarını etkileyen çok  siddetli dayanılmaz ağrı şikayeti varsa cerrahi planlama yapılabilir.Yumurtalık rezervi düşük olanlarda yumurta dondurma işlemi yapılarak doğurganlığın koruma altına alınması planlanabilir.

Endometriozis, tedavi edilmediğinde ilerleyebilir ve kısırlığa yol açabilir. Bu nedenle, endometriozis şüphesi olan veya şiddetli ağrı ve kısırlık yaşayan kadınların bir kadın doğum uzmanına danışmaları önemlidir. Erken tanı ve uygun tedavi, semptomların hafifletilmesine ve kısırlık riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Endometriozis Belirtileri Nelerdir Ve Nasıl Teşhis Edilir?

Endometriozis, kadınların üreme sisteminde meydana gelen bir sağlık sorunudur ve belirtileri kadından kadına farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, yaygın endometriozis belirtileri şunlardır:

 • Şiddetli adet ağrısı: Endometriozis, adet döngüsü sırasında çok şiddetli ağrılara neden olabilir. Normal adet ağrısından çok daha yoğun olabilir ve günlük aktiviteleri kısıtlayacak düzeyde olabilir.
 • Pelvik ağrı: Endometriozis, pelvik bölgede kronik ağrıya yol açabilir. Bu ağrı adet dışında da meydana gelebilir.
 • İlişki sırasında ağrı: Endometriozis, cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabilir.
 • İshal veya kabızlık: Endometriozis, bağırsakları etkileyerek ishal veya kabızlık şikayetlerine yol açabilir.
 • Karın şişliği: Endometriozis, karın bölgesinde şişlik ve gaz sıkışması gibi belirtilere neden olabilir.
 • Yorgunluk ve halsizlik: Şiddetli adet ağrısı ve diğer semptomlar nedeniyle yorgunluk ve halsizlik hissedilebilir.

Endometriozis teşhisi için ise şu yöntemler kullanılabilir:

 1. Fizik muayene: Doktorunuz, pelvik bölgede hassasiyet veya anormallikleri tespit etmek için fiziksel muayene yapabilir.
 2. Ultrasonografi: Ultrasonografi yardımıyla rahim ve pelvik organlarda yapısal anormallikler ve kistler tespit edilebilir.
 3. Laparoskopi: Kesik yapılmadan yapılan bu cerrahi işlemle rahim ve pelvik bölge incelenir. Endometriozis dokuları alınabilir ve teşhis kesinleştirilebilir.
 4. MR (manyetik rezonans) görüntüleme: Endometriozis lezyonlarının tespitinde daha detaylı bilgi sağlayabilir.

Doktorunuz, semptomlarınıza, sağlık geçmişinize ve bulgulara göre en uygun teşhis yöntemini seçecektir. Erken teşhis ve tedavi, endometriozis yönetiminde önemlidir, bu nedenle şüphelendiğinizde bir kadın doğum uzmanına başvurmanız önemlidir.

Endometriozis Teşhisinde Yaşanan Zorluklar Nelerdir Ve Nasıl Aşılabilir?

Endometriozis teşhisi konusunda bazı zorluklar şunlar olabilir ve bu zorluklar nasıl aşılabilir konusunda da bazı adımlar atılabilir:

1. Belirtilerinin yaygın olmaması: Endometriozis, kadınlar arasında belirtilerinin şiddeti ve yaygınlığı farklılık gösterebilir. Bazı kadınlar hafif semptomlar yaşarken, diğerleri şiddetli ağrılar ve rahatsızlık yaşayabilir. Bu nedenle, hastalığı düşündüren belirtiler bazen gözden kaçabilir. Bu zorlukla başa çıkmak için, kadınların kendi vücutlarındaki değişikliklere dikkat etmeleri ve belirtileri takip etmeleri önemlidir.

2. Başka hastalıklarla karışması: Endometriozis, başka bazı pelvik hastalıklarla benzer semptomlara neden olabilir. Örneğin, yumurtalık kistleri veya irritable bowel syndrome (IBS) gibi durumlarla belirtileri karışabilir. Bu nedenle, doğru teşhis için uzman bir doktora başvurmak ve gerekli tıbbi testlerin yapılmasını sağlamak önemlidir.

3. Görüntüleme tekniklerinin sınırlı olması: Endometriozis lezyonları, bazı durumlarda ultrasonografi veya MR gibi görüntüleme teknikleriyle tam olarak tespit edilemeyebilir. Özellikle erken dönemdeki küçük lezyonlar zorlu olabilir. Bu durumda, laparoskopi gibi daha invaziv bir yöntem kullanmak teşhisi doğrulamak için gerekebilir.

4. Genç yaşta teşhis edilmesi: Endometriozis genellikle genç kadınlarda ortaya çıkar ve ergenlik döneminde bile semptomlar başlayabilir. Ancak bu yaşta teşhis etmek zor olabilir, çünkü genç kadınlar adet döngüsündeki değişiklikleri normal olarak algılayabilirler. Bu durumu aşmak için, adet dönemlerinde yaşanan ağrı veya rahatsızlık gibi belirtiler konusunda genç kadınların bilinçlendirilmesi ve aileleri tarafından desteklenmesi önemlidir.

5. Tek bir teşhis yönteminin yetersiz kalması: Endometriozis teşhisinde sadece bir tek yöntem yeterli olmayabilir. Birçok durumda, doktorlar hastanın semptomlarına, fizik muayene bulgularına ve görüntüleme sonuçlarına dayanarak kapsamlı bir değerlendirme yaparlar. Birden fazla test ve yöntemin birlikte kullanılması teşhisin doğruluğunu artırabilir.

Endometriozis teşhisi zorlu bir süreç olabilir, ancak bu zorluklar doğru yaklaşım ve uygun tıbbi yöntemlerle aşılabilecek sorunlardır. Bu nedenle, endometriozis şüphesi olan kadınların bir kadın doğum uzmanına danışarak detaylı bir değerlendirme yaptırmaları önemlidir. Erken teşhis, tedavi sürecinin daha etkili olmasına ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesine yardımcı olabilir.

Endometriozis Tedavisi Sonrasında Tekrarlayabilir Mi?

Evet, endometriozis tedavisi sonrasında tekrarlayabilir. Maalesef, endometriozis kronik bir hastalıktır ve şu anda tamamen tedavi edilebilir bir yöntem bulunmamaktadır. Tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir ve hastalık ilerlemesi yavaşlatılabilir, ancak endometriozis tamamen ortadan kaldırılamaz.

Endometriozis tedavisinde kullanılan hormonal ilaçlar veya cerrahi yöntemler, hastalığın belirtilerini hafifletebilir, kistleri küçültebilir ve yapışıklıkları gidermeye yardımcı olabilir. Ancak bu tedavilere rağmen, endometriozis hücreleri yeniden büyüyebilir ve semptomlar tekrar ortaya çıkabilir.

Endometriozis tekrarlaması ile ilgili bazı faktörler şunlardır:

 • Tedavi yöntemi: Kullanılan tedavi yöntemi, endometriozis tekrarlaması üzerinde etkili olabilir. Cerrahi tedaviler, belirli bir süre için semptomları hafifletse de endometriozis hücrelerinin yeniden büyümesiyle tekrarlayabilir. Hormonal tedaviler de benzer şekilde semptomları geçici olarak kontrol altına alabilir, ancak hormon tedavisi sona erdiğinde tekrar semptomlar ortaya çıkabilir.
 •  Hastalığın şiddeti: Endometriozisin şiddeti ve yaygınlığı, tekrarlama olasılığını etkileyebilir. İlerlemiş ve yaygın endometriozis vakalarında, tekrarlama riski daha yüksek olabilir.
 • Cerrahi yöntemin etkinliği: Cerrahi olarak alınan lezyonların tamamen temizlenememesi veya hücrelerin geride kalması, tekrarlayan endometriozis riskini artırabilir.
 • Hastanın yaşam tarzı: Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, stres yönetimi, dengeli beslenme ve egzersiz gibi faktörler, endometriozisin tekrarlama olasılığını etkileyebilir.

Endometriozis tedavisi sonrasında tekrarlama riskini azaltmak için, düzenli takip kontrolleri yapmak, tedaviyi düzenli olarak uygulamak, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak ve doktorun önerilerine uyum sağlamak önemlidir. Ayrıca, semptomlar tekrarladığında veya şiddetlenirse derhal doktora başvurmak ve uygun tedaviyi yeniden başlatmak da önemlidir.

Endometriozis Tedavisi Sonrasında Tekrarlayabilir Mi? - Novafertil

Novafertil Tüp Bebek Merkezi bünyesinde yer alan güçlü laboratuvar, güçlü ekip ve bireyselleştirilmiş bütüncül tedavi yöntemleri sayesinde tedavilerin başarı oranı yüksektir. Doğru merkez seçimi, infertilite tedavisinin her aşamasında oldukça önemlidir. Özellikle de teknolojik gelişmeleri merkezine entegre eden klinikler tercih edilmelidir. Merkezimiz üreme tıbbı alanındaki en yeni teknolojileri tedavi sürecine entegre ederek sizi ve tedavinizi riske atmaz. Size en uygun tedavi yöntemleri hakkında bilgi almak için 0(332) 323 51 51’i arayabilirsiniz. Sitemizde yer alan müşteri desteği kısmından da bizlere ulaşabilirsiniz. 
Yasal Uyarı: Bu sitede yer alan her türlü bilgi; kamuoyunu bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriği tavsiye niteliğinde olup, reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurun. Sizlere aktardığımız bilgilerin; yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden, Novafertil Tüp Bebek Merkezi sorumlu tutulamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir