Azospermi Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Azospermi Tedavisi

Azospermi semende hiç sperm bulunmaması durumudur. Yani ilişkiden sonra meni gelmekte fakat içinde hiç sperm hücresi bulunmamaktadır.

Azospermi Nedir?

Erkeğin menisi içinde sperm hücrelerinin bulunmaması durumuna azospermi denir. Hiç sperm olmaması durumu olarak da bilinmektedir. Azospermi teşhisi konulan hastalar, tedavi görmediği sürece doğal yolla çocuk sahibi olması beklenmez. Çocuk sahibi olamama durumu “kısırlık” olarak adlandırılır. Çocuğu olmayan her 10 erkekten birinin semen analizinde azospermi tespit edilmektedir. Azospermi sorunu, erkeklerin yaklaşık % 1’inde, kısırlık sorununa rastlanan erkeklerde ise, %10 ile %15 civarında görülmektedir. 

Belirtileri Nelerdir?

Azoospermi, bir erkeğin semeninde hiç sperm hücresi bulunmaması durumunu ifade eder. Azospermi belirtileri genellikle belirgin fiziksel semptomlara yol açmaz, çünkü genellikle diğer cinsel fonksiyonları etkilemez. Ancak, bazı durumlarda altta yatan nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek belirtiler şunlar olabilir:

 • İnfertilite (Kısırlık): Azospermi, sperm olmaması nedeniyle çiftin gebe kalamamasına neden olabilir.
 • Düşük Cinsel İsteğin Neden Olabileceği Psikolojik Etkiler: Azospermi teşhisi, bazı erkeklerde cinsel istekte azalmaya veya psikolojik streslere neden olabilir.
 • Altta Yatan Nedenlere Bağlı Belirtiler: Azosperminin altında yatan nedenlere bağlı olarak, hormonal sorunlar, genetik faktörler veya enfeksiyonlar gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenlere bağlı olarak, kişi genellikle belirtiler yaşamaz, ancak altta yatan duruma bağlı olarak belirtiler ortaya çıkabilir.

Azospermi teşhisi, genellikle bir uzman tarafından yapılan spermiogram adı verilen bir test ile konulur. Eğer azospermi teşhisi konulursa, altta yatan nedeni belirlemek için doktorunuz genellikle ek testler ve değerlendirmeler yapacaktır.

(Fotoğraf Eklenecek)

Azosperm Çeşitleri Nelerdir?

Azospermi, tıkanıklığa bağlı olan ve tıkanıklığa bağlı olmayan olarak iki grupta incelenir.

 • Tıkanıklığa bağlı (obstrüktif) azospermi: Spermin üretildiği testislerden penisten dışarı boşaltılmasını sağlayan tüm kanallar boyunca, herhangi bir yerde tıkanıklık olması sebebiyle meni dışarı çıkarılmaz. Doğuştan sperm kanallarının bir bölümündeki eksiklik veya genital enfeksiyonlar tıkanıklığa sebep olmaktadır. Tıkanıklığa bağlı azospermide cerrahi yöntemle spermatozoa bulma oranı çok yüksektir.
 • Tıkanıklığa bağlı olmayan (nonobstrüktif) azospermi: Menide hiç sperm bulunmayıp spermin üretilmemesi ya da çok az sayıda sperm üretilmesidir. Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi nedenleri ise spermatogenik yetmezliğe neden olan Y kromozom mikrodelesyonları, klinefelter sendromu, kriptorşizm, kemoterapi, radyoterapi, enfeksiyon, testiküler travma, torsiyon, idiopatik, Kallman sendromu ve hipofiz tümörler kısaca genetik ve hormonal bozukluklar, radyasyon ve testislerin doğuştan yukarıda olması (inmemiş testis) gibi nedenler sayılabilir. Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi de tek tedavi yöntemi cerrahi yolla sperm elde edilmesi ve mikroenjeksiyon uygulanmasıdır.

Tıkanıklığa Bağlı (Obstrüktif) Azospermiye Sebep Olan Nedenler

Üç neden vardır. Bunlar; 

 • Epididim blokajı
 • Vaz deferens cerrahisi
 • Boşalma kanalı tıkanıklığı

Epididim Blokajı: İltihap, yaralanma veya enfeksiyon tıkanmaya sebep olabilir.

Vaz Deferens Cerrahisi: Gebelik oluşumunu önlemek için sperm kanalları bağlanır. Yaralanma veya fıtık onarımı için yapılan cerrahi işlemler vaz deferensi etkiler.

Boşalma Kanalı Tıkanıklığı: Doğuştan tıkanıklık oluşabileceği gibi iltihap, enfeksiyon vb. nedenlerle de sonradan kazanılmış tıkanıklıklar olabilir. 

(Fotoğraf Eklenecek)

Tıkanıklığa Bağlı Olmayan (Nonobstrüktif) Azospermiye Sebep Olan Nedenler

 • Y kromozomu mikrodelesyonu

(Y kromozomu babadan çocuklara geçmediği takdirde azospermi meydana gelir.)

 • Karyotip analizi

(Kromozom anormalliklerinin olması sperm üretimini doğrudan etkiler.)

 • Radyasyon ve toksinler
 • Varikosel
 • İlaçlar

Azospermi Sebepleri

Azospermiye sebep olan nedenleri 3 ana grupta inceleyebiliriz:

 •  Pretestiküler nedenler
 •  Azosperminin testiküler nedenleri
 •  Azospermide pretestiküler nedenler

Pretestiküler Nedenler: Sperm üretiminin bozulmasında en sık görülen neden hormonal sorunlardır. FSH, LH, testosteron gibi hormonlar sperm üretiminde görevlidir. Bu hormonlarda oluşan kusurlar, hormonal sebepleri doğurur. 

Azosperminin Testiküler Nedenleri: Testisin doğuştan hastalıkları, testisin enfeksiyonları, operasyonları, tümörleri gibi çok sayıda etken testisin sperm üretimini etkiler. Menide sperm olmamasını etkileyen diğer sebepler ise radyoterapi, kemoterapi ve çeşitli genotoksik ilaçlardır.

Azospermide Pretestiküler Nedenler: Sperm taşınma kanallarının tıkanık olması ya da işlev bozuklukları ile ilişkilidir. Pretestiküler nedenler %40 oranında Azosperme sebep olur. Testiste üretilen spermin dış ortama erişmesini engelleyerek menide sperm bulunmamasına sebep olur.

Azospermi Tanısı Nasıl Konulur?

Farklı zamanlarda en az iki meni örneği alınarak sperm testi (spermiogram) yapılmalıdır. Mikroskop ile alınan meni örneklerinin içinde sperm aranır. Meninin içerisinde sperm hücrelerinin bulunmaması durumunda “Azospermi” tanısı konulur. 

*Bir kere yaptırılan sperm testi ile azospermi saptanması yeterli değildir.* 

(Fotoğraf Eklenecek)

Hiç Spermi Olmayan Erkek Ne Yapmalı?

Azosperm olarak adlandırılan bu durumda çocuk sahibi olma şansı hala devam etmektedir. Öncelikle sperm oluşmamasının altında yatan nedenlere bakılır. Bu nedenler geçirilmiş bir enfeksiyon, travma, sperm üretimini engelleyici ilaçlara ve aile geçmişinde doğurganlık problemi olup olmadığı gibi durumları kapsar. Sperm oluşmamasının altında yatan nedenler tespit edildikten sonra muayene başlar. Muayenede testisin büyüklüğü vücuttaki kıllanma (hormonlar), testis yapıları, varikosel olup olmaması ve tıkanıklık yapan bir neden olup olmadığı araştırılır. Bireye azospermi tanısı konulduğunda ümitsizliğe kapılmamalıdır. Çünkü azosperminin çoğu tedavi edilebilir nedenlerden kaynaklanır.

Hiç Sperm Gelmemesi Durumunda Yapılacak Tahliller

Azosperm durumunda genetik testler yapılmalıdır. Hastalarda kan tahlili ile FSH değerleri incelenir. Tahlil sonucunda FSH değeri normal çıkarsa ve hiç sperm oluşmuyorsa azospermin sebebi meni yollarındaki tıkanıklık olma oranı yüksektir. Tahlil sonucunda FSH değeri yüksek ve semen volümü normal ise testisin iyi çalışmama oranı yüksektir. FSH ve Testosteron değerleri düşük ise bu duruma bağlı olarak sperm çıkmamasının nedeni hormonal yetersizlikten kaynaklanmaktadır.

Transrektal ultrason (TRUS) ile meni yollarında tıkanıklık şüphesi olan hastaların tıkanıklık yeri belirlenir. Ayrıca vazografi olarak adlandırılan ilaçlı film de meni yollarında ki tıkanıklığın yerini ve ameliyat ile düzeltilip düzeltilmeyeceğini göstermeye yardımcı olur.

Azospermi Başarı Oranı Nedir?

Azosperminin çoğu tedavi edilebilir nedenlerden kaynaklı olduğu için başarı oranı da eş değerdedir. Azospermiye sebep olan rahatsızlık tedavi edilip ortadan kaldırıldığında azospermi de ortadan kalkar. Bu nedenle birçok erkek doğal yolla çocuk sahibi olabilmektedir.

(Fotoğraf Eklenecek)

Azospermi İle Hamile Kalınır Mı?

Azoospermi, bir erkeğin semeninde hiç sperm bulunmaması durumudur. Bu durumda, sperm olmadığı için doğal yolla gebelik oluşması mümkün değildir. Ancak azospermi teşhisi konulan bir erkek, modern üreme teknikleri kullanılarak (örneğin, mikrocerrahi ile sperm toplama veya dondurulmuş sperm kullanımı gibi) yardımlı üreme yöntemleriyle baba olabilir. Bu yöntemler arasında tüp bebek (IVF) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) bulunmaktadır.

Bu teknikler, laboratuvar ortamında sperm ve yumurta bir araya getirilerek döllenmenin sağlanmasını amaçlar. Dolayısıyla, azospermi teşhisi konulan bir erkek, yardımlı üreme teknikleri kullanılarak eşiyle birlikte hamile kalabilir. Ancak bu süreç, bir uzman doktor tarafından yönetilmeli ve çiftin durumuna uygun bir tedavi planı oluşturulmalıdır.

Azosperme Sebep Olan Faktörler Nelerdir?

Azosperm hastalığı doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşmaktadır. Bazı koşullar sperm üretimini ve fonksiyonunu etkiler. Buna bağlı olarak yaygın sebepler şu şekildedir:

 • İlerlemiş Erkek Yaşı: İlerleyen yaştan dolayı özellikle 40 yaş sonrası sperm üretiminde azlık meydana gelir.
 • Beslenme bozukluğu: Kalitesiz yemek, obezite ve az beslenme azospermiyi etkilemektedir.
 • Çevresel faktörler: Organik çözücüler, kurşun boya ve radyasyon gibi birçok çevresel faktöre uzun süre maruz kalınması düşük sperm sayısına sebep olabilir.
 • Hormonal: Psikolojik sorunlar ve stres testosteron hormonunun azalmasına neden olur.

Azosperminin tedavisi var mıdır?

Azospermin tedavisi elbette vardır. İlk olarak hastanın azospermi olup olmadığı tanısı konulur. Eğer hasta azospermi ise tahlillerle altında yatan sebepler araştırılır. Azospermi hormon eksikliğinden ise hormon takviyesi yapılarak tedavisi edilir. Ancak azospermi tıkanıklık sebebine bağlı ise cerrahi operasyon ile tedavi edilir. 

Tese Nedir?

TESE, testisten cerrahi işlemlerle sperm elde edilmesidir. Mikro tese menisinde hiç sperm bulunmayan (azospermi) veya hareketsiz sperme sahip kısırlık vakalarında tercih edilir. 

Tese Ameliyatı

Azospermi tedavisinde sıklıkla kullanılan yardımcı üreme yöntemi mikro TESE yöntemidir. 

Mikro Tese yönteminde mikroskop kullanılarak testis açılır ve doku örnekleri alınır. Sperm oluşturan kanallar daha geniştir, mikroskop sayesinde sperm üreten kanallar net bir şekilde gözükmektedir. Spermin bulunabileceği bölgelerden doku alınacak yerler belirlenir ve toplanır. Toplanan dokularda sperm taraması yapılır. Dokularda genellikle sperm bulunmaktadır. Yardımcı üreme yöntemi olan Mikro Tese, azospermi tanısını kalıcı olarak geçirmese bile gebelik olanağını tanır.

Sık Sorulan Sorular

Azospermi; menide sperm hücresinin bulunmamasıdır. Sperm hücresi gebelik oluşumunu sağlar. Eğer sperm hücresi mevcut değil ise gebelik oluşmaz, birey infertilite tanısı alır.

Azosperminin düzelip düzelmemesi altında yatan sebebe bağlıdır.

Hiç spermi olmayan erkek baba olmak istiyor ise Mikro TESE işlemi yaptırmalıdır.

Azospermi tanısı için spermiogram testi (sperm testi) yapılmalıdır.

Azospermi, hem genetik hem de sonradan oluşabilen (enfeksiyon, iltihap vb. durumlarla) bir durumdur.

Sağlıklı beslenmek, hijyene dikkat etmek ve düzenlİ egzersiz yapmak azosperme iyi gelir.

Evet, sonradan oluşabilir.

Test yaptırmadan önce 3 gün boyunca cinsel perhiz yapmak gerekir.

Yukarıda bahsettiğimizi gibi 2 tip azospermi vardır. Bunlar;

 • Tıkanıklığa bağlı (obstrüktif) azospermi,
 • Tıkanıklığa bağlı olmayan (nonobstrüktif) azospermi.

Azospermi tedavi süresi, altında yatan nedenlere, bireyin sağlık durumuna ve kullanılan tedavi yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Azospermi, genellikle hormonal tedaviler, cerrahi müdahaleler veya üreme teknikleri gibi çeşitli tedavi seçenekleri ile ele alınabilir. Hormonal tedavilerin etkilerini görmek birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürebilirken, cerrahi müdahalelerin iyileşme süresi kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Net bir süre belirtmek gerekirse sperm kök hücreleri canlı ise 6 aylık tedavi yeterlidir. 6 aydan sonra kaliteli spermler elde edilebilir. Ancak tedavinin başarılı olup olmayacağı ve gebelik elde edilip edilemeyeceği, bireyin özgün durumuna ve tedaviye nasıl yanıt verdiğine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Üroloji bölümü azospermi hastalarına bakmaktadır.

Azospermi, genellikle üreme sistemiyle ilgili sorunlar veya hormonal dengesizlikler nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, testislerde sperm üretimini etkileyen çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Genetik bozukluklar, doğuştan gelen anatomik sorunlar, üreme sistemi enfeksiyonları, hormonal dengesizlikler, testis travmaları veya cerrahi müdahaleler gibi çeşitli nedenler azospermiye yol açabilir. Ayrıca, sperm taşıyan kanallardaki tıkanıklıklar da bu duruma neden olabilir. Azospermi, çiftlerin doğal yolla gebelik şansını azaltabilir, ancak modern üreme teknikleri, bu durumu olan çiftlere üreme şansı tanıyabilir. Azospermi teşhisi konan bireyler, bir uzman doktor tarafından değerlendirilmeli ve altta yatan nedenlere yönelik uygun tedavi planları belirlenmelidir.

Üroloji bölümü azospermi hastalarına bakmaktadır.

Evet, azospermi, bir erkeğin semeninde hiç sperm hücresi bulunmaması durumu olarak tanımlanan bir durumdur ve genellikle kısırlığa neden olabilir. Sperm hücreleri olmadan, doğal yolla gebelik olasılığı düşer çünkü döllenme gerçekleşmez. Ancak günümüzde yardımlı üreme teknikleri, özellikle tüp bebek (IVF) ve intrasitoplazmatik sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi yöntemler, azoospermi teşhisi konulan erkekler için çiftlere üreme şansı tanımaktadır. Bu tekniklerde, laboratuvar ortamında sperm ve yumurta bir araya getirilerek döllenme sağlanabilir, bu da azospermiye sahip olan çiftlerin ebeveyn olma şansını artırır. Bu nedenle, azospermi kısırlığa neden olabilir ancak modern üreme teknikleri ile çiftlere çözüm sunulabilmektedir.

Novafertil Tüp Bebek Merkezi bünyesinde yer alan güçlü laboratuvar, güçlü ekip ve bireyselleştirilmiş bütüncül tedavi yöntemleri sayesinde tedavilerin başarı oranı yüksektir. Doğru merkez seçimi, infertilite tedavisinin her aşamasında oldukça önemlidir. Özellikle de teknolojik gelişmeleri merkezine entegre eden klinikler tercih edilmelidir. Merkezimiz üreme tıbbı alanındaki en yeni teknolojileri tedavi sürecine entegre ederek sizi ve tedavinizi riske atmaz. Size en uygun tedavi yöntemleri hakkında bilgi almak için 0(332) 323 51 51’i arayabilirsiniz. Sitemizde yer alan müşteri desteği kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. 

Yasal Uyarı: Bu sitede yer alan her türlü bilgi; kamuoyunu bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriği tavsiye niteliğinde olup, reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurun. Sizlere aktardığımız bilgilerin; yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden, Novafertil Tüp Bebek Merkezi sorumlu tutulamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir